Hoppa till huvudinnehåll

Registerbeskrivning

Registeransvarig

Ratios Oy Ab
FO-nummer: 2469736-7
Industrigatan 1b
10600 Ekenäs

Handläggare av registerärenden

Sofie Blomfelt
sofie.blomfelt@ratios.fi
045 783 15053

Registrets ändamål

I registret sparas information som den registeransvariga behöver för att sköta sina kundrelationer samt utföra sina tjänster.

Registrets datainnehåll

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Organisationens namn och FO-nummer

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras så länge som den registeransvariga utför tjänster för kunden.

Skydd av register

Den registeransvariga överlåter inga uppgifter till utomstående. Uppgifterna lagras bakom lås, så att endast den registeransvariga har tillgång till dem.