Hoppa till huvudinnehåll

Bra att veta

Det finns nyckelord som hjälper dig att förstå dig på din bokföring, vilket gör det betydligt lättare att samla ihop periodens material. Exempel på dessa är affärshändelse och verifikation.

Vad är en affärshändelse?

En affärshändelse är enkelt uttryckt alla händelser som påverkar ditt företags ekonomi. Affärshändelser kan vara in- och utbetalningar från kassa och bank, förändringar av fordringar och skulder, eller egna insättningar och uttag.

Vad innebär ordet verifikat?

När bokföring görs ska det finnas underlag för alla affärshändelser. Dessa underlag kallas för verifikationer och kan vara en faktura, kvitto eller annat fysiskt eller elektroniskt dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation.

Vad skall en verifikation innehålla?

  • Datum
  • En kort beskrivning av affärshändelsen
  • Hela beloppet och specificering av momsbeloppet
  • Vem eller vilket företag man har handlat med

Inlämning av material

Materialet för perioden bör lämnas in i god tid, och det är viktigt att allt material för perioden finns med. Kontrollera företagets kontoutdrag, och se till att underlag finns för varje affärshändelse. Underlag kan t.ex vara ett kvitto eller en faktura. Vid behov kan ytterligare förklaring skrivas på kvittot. Materialet ska sorteras i datumordning.

Material för Lämnas in senast
Januari 10.2
Februari 10.3
Mars 10.4
April 10.5
Maj 10.6
Juni 10.7
Juli 10.8
Augusti 10.9
September 10.10
Oktober 10.11
November 10.12
December 10.1